Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza
Nümunələr

1. Əmr – İşçinin ərizəsinə əsasən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

2. Əmr – AR ƏM-nin 70c- maddəsinin “ç” bəndi ilə əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

3. Əmr – Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

4. Əmr – Əvvəllər müvafiq vəzifədə işləyən işçinin məhkəmə yolu ilə işə bərpa edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

5. Əmr – Müddətinin bitməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

6. Əmr – İşçinin azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

7. Əmr – İşçinin çalışmanın yaş həddinə çatması ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

8. Əmr – İşçinin əmək qabiliyyətini tam itirməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

9. Əmr – İşçinin hərbi xidmətə çağırılması ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

10. Əmr – İşçinin vəfat etməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

11. Əmr – İşçinin fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

12. Əmr – İşçinin müəyyən vəzifə tutma hüququndan məhrum edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

13. Əmr – Müəssisənin ləğv edilməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

14. Əmr – İşçinin sınaq müddətində özünü doğrultmaması ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

15. Əmr – Ştatların ixtisarı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

16. Əmr – Ştatların ixtisarı ilə əlaqədar xəbərdarlıq

17. Bildiriş – Əmək müqaviləsinin ləğvi barədə