Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza
İsitifadə olunmuş normativ baza

1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu;

2. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturası barədə” 26.08.2008-ci il tarixli 1019 nömrəli, 

3. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin nomenklaturasına qismən dəyişiklik edilməsi barədə” 25.01.2011-ci il tarixli, 126 nömrəli əmri;

4. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul və direktorların yerdəyişməsi barədə” 11.03.2016-cı il tarixli 143 nömrəli əmri; 

5. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 21.08.2008-ci il tarixli, 46-25-5939/16 nömrəli məktubu;

6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 08.05.2018-cı il tarixli F-346 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”;

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında"16.01.2015-ci il tarixli 994 nömrəli Sərəncamı;

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında” 24.11.2010-cu il tarixli 215 nömrəli Qərarı;

9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması haqqında” 07.10.2015-ci il tarixli 994 nömrəli əmri

10. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin (Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu)  “Qanunun elan edilməsi və icrası" barədə 15.07.2011-ci il tarixli 1404 nömrəli əmri;

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddinə çatmış işçinin çalışma müddətinin 5 ildən artıq uzadılmasına yol verən elm, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərin meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 31.10.2011-ci il tarixli 180 nömrəli Qərarı;

12. “Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən kompyuter sinif laborantlarının vəzifə uyğunluğuna dair aparılmış monitorinqin nəticələri: mövcud vəziyyət, problemlər və onların həlli yolları barədə” Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 17.10.2012-ci il tarixli qərarı;

13. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 15.02.2012-ci il tarixli, 46-25-883/16 №li məktubu;

14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin (vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 03.01.2000-ci il tarixli, 1 nömrəli Qərarı;

15. Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası;

16. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

17. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə dəyişiklik edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”.